dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk
b.rysz-kowalczyk@uw.edu.pl ; barbara.rysz@gmail.com

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; polityka społeczna samorządu terytorialnego, rozwój lokalny oraz teoretyczne i metodologiczne aspekty wykorzystania w polityce społecznej kategorii cyklu życia człowieka