dr Joanna Ciesielska-Klikowska
joanna_ciesielska@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Politologicznych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Dziennikarstwo: media i systemy medialne
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia

Tematyka badań:

historia stosunków niemiecko-francuskich; wyzwania Niemiec i integracji europejskiej; polityka, kultura i współczesne media niemieckie