dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak
dospial@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Politologicznych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia

Tematyka badań:

regionalizm; polityka klimatyczna i energetyczna; państwa nordyckie; region arktyczny oraz region Morza Bałtyckiego


Granty i projekty:

VII-IX 2010 - Rola Skandynawii w polityce światowej. Norweska koncepcja solidaryzmu i internacjonalizmu, grant indywidualny w ramach Norweskiego Instrumentu Finansowego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Trondheim