dr Kamila Sierzputowska
ksierzputowska@interia.pl ; kamila.sierzputowska@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny - Instytut Nauk Politycznych (Bydgoszcz)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

stosunki polsko-niemieckie; Polacy w Niemczech