prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
j.itrich-draba@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

administracja publiczna; model polskiej służby cywilnej; systemy służby cywilnej w UE i w świecie; samorządowa służba cywilna; administracja publiczna a polityka; rola i miejsce administracji publicznej w państwie demokratycznym i niedemokratycznym; etyka w sferze publicznej; dysfunkcje w sferze publicznej