dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak
katarzyna.stachurska-szczesiak@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: inne; polityki unijne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Unia Europejska; Afryka; Bliski i Środkowy Wschód

Tematyka badań:

południowy wymiar Unii Europejskiej (proces barceloński, państwa Maghrebu, program MEDA, Europejska Polityka Sąsiedztwa); polityka informacyjna UE; stosunki międzynarodowe (europejsko-arabskie); problemy metodologii badań stosunków międzynarodowych