dr hab. prof. UJ Anna Citkowska-Kimla
anna.citkowska-kimla@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne; myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia doktryn politycznych i prawnych, historia myśli politycznej