dr hab. prof. UMK Sylwia Galij-Skarbińska
sgs@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

najnowsza historia Polski; kwestie związane z ustrojem; funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa; historia bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie PRL i po roku 1990