dr Olga Barbasiewicz
obarbasiewicz@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Azja

Tematyka badań:

polityka pamięci w relacjach japońsko-koreańskich, ze szczególnym uwzględnieniem sojuszu tych państw ze Stanami Zjednoczonymi