dr Magdalena Kumelska
magdalena.kumelska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych (Olsztyn)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Północna