dr Dominika Narożna
dominika.narozna@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

dziennikarstwo; prasoznawstwo; media relations; ochrona własności intelektualnej; Polski system medialny; prawo prasowe; produkcja telewizyjna


Granty i projekty:

2009-2018 - uczestniczka Międzynarodowego Programu Badawczego Labor migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state, realizującego Grant finansowany przez Research Council of Norway w ramach programu: Research Programme on Welfare, Working Life and Migration – VAM