dr hab. Małgorzata Podolak
malgorzata.podolak@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

systemy polityczne; system polityczny RP