dr hab. Agnieszka Kastory


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia

Tematyka badań:

historia Europy w XX wieku; historia stosunków międzynarodowych w Europie w XX wieku