dr Renata Kunert-Milcarz
renata.kunert-milcarz@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

nauka o polityce; integracja europejska; stosunki międzynarodowe