dr Katarzyna Gruszko
katarzyna.gruszko@gmail.com

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA