dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek
i.krzyzanowska@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

teorie stosunków międzynarodowych; teorie bezpieczeństwa; współczesne debaty teoretyczne dotyczące globalizacji i innych współczesnych zjawisk