dr hab. Beata Przybylska-Maszner
beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; polityki unijne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

integracja europejska; Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE


Granty i projekty:

2013-2015 Jean Monet Programme LLP, EDUPOL module The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies - 1948-2012 (wykonawca)
2013-2014
Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011, Narodowego Centrum Nauki, (wykonawca)
2011-2014 -
Wojskowe zaangażowanie operacyjne Unii Europejskiej w rozwiązywanie konfliktów w Afryce – analiza politologiczno-prawna - projekt indywidualny finansowany ze środków WNPiD
2012-2013 -
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na progu XXI wieku- udział w projekcie realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)
2012-2013 -
Zarządzanie procesem integracji europejskiej w dobie kryzysu, grant badawczy realizowany w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Zakład Europeistyki, finansowanie ze środków PAN pozyskanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)
VI 2011-III 2012 - przygotowanie i koordynacja projektu badawczego „The Arab Spring” – finansowanie ze środków WNPiD
2011 – udział w międzynarodowym projekcie badawczym
De-bordering, re-bordering and symbols on the European boundaries współfinansowanym ze środków Collegium Polonicum w Słubicach i European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
2010-2011 – udział w projekcie
Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna", finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)
VI 2009 - XII 2010 - przygotowanie i koordynacja projektu badawczego
Operacje Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2003-2009, finansowanie ze środków WNPiD
2006-2009 - udział w projekcie Pracowni Badań nad Integracją Europejską WNPiD oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej zatytułowanym
Integracja versus atomizacja - interdyscyplinarne konwersatorium badawcze oraz interdyscyplinarna grupa badawcza, finansowanie ze środków WNPiD UAM
2007 - udział w projekcie zespołu badawczego Zakładu Stosunków Strategicznych
Współczesne aspekty terroryzmu, finansowanie ze środków WNPiD UAM
2004-2006 - udział w projekcie zespołu badawczego w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych INPiD
Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodoweg, finansowanie ze środków WNPiD UAM