dr hab. Elżbieta Lesiewicz
elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska; Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

najnowsza historia polityczna; integracja europejska; polityczne i społeczne aspekty integracji europejskiej; elastyczna integracja w europejskim procesie integracyjnym;
partycypacja kobiet w polityce;
polityka historyczna; stosunki polsko-czeskie


Zajmuję się tematyką kobiet!