dr hab. prof. UMCS Ewa Maj
ewa.maj@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; partie i systemy partyjne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

myśl polityczna; historia najnowsza; komunikowanie polityczne; metodologia badań naukowych; prasoznawstwo; stosunki z sąsiadami Polski; systemy partyjne, nacjonalizm; historia idei; narodowe partie polityczne w Europie i Polsce; prasa polityczna; publicystyka polityczna; dyskurs