dr hab. prof. UJK Agata Włodkowska-Bagan
a.wlodkowska.bagan@gmail.com awlodkowska@ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Azja; Europa Środkowa i Wschodnia; Polska

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim; polityka zagraniczna i bezpieczeństwa FR i innych państw poradzieckich; polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RP; teoria stosunków międzynarodowych; bezpieczeństwo międzynarodowe; kobiety w polskiej politologii


Granty i projekty:

Granty MNiSW dla Młodych Naukowców:
1) Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim;
2) Wykorzystanie soft power w rywalizacji mocarstw na obszarze poradzieckim;

2017-2018 Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy

Zajmuję się tematyką kobiet!