dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska
bogdal@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia powszechna i historia stosunków międzynarodowych; wpływ ICT na stosunki międzynarodowe; procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych; biopolityka, szczególnie psychologia i neurokognitywistyka procesów decyzyjnych; teoria stosunków międzynarodowych