dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala
Agnieszka.Missala@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

problematyka praw człowieka i demokracji; masowe zbrodnie; międzynarodowe prawo humanitarne; polityka zagraniczna RP