dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka
agnieszkakm@wp.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki; przywództwo polityczne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

marketing polityczny; teoria polityki; komunikacja społeczna; przywództwo polityczne; Hiszpania i obszar iberyjski