dr hab. prof. URz Agnieszka Pawłowska
apawlowska@ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny - Instytut Nauk o Polityce (Rzeszów)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym; rozwój lokalny i regionalny; governance


Granty i projekty:

Kierownik projektu badawczego Nr NN114 250039, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki