dr Agnieszka Turoń-Kowalska
agnieszka.turon@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

doktryny europejskiej myśli społecznej i politycznej XIX i XX wieku