dr hab. prof. UWr Aldona Wiktorska-Święcka
aldona.wiktorska-swiecka@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

psychologia społeczna; kultura polityczna


Granty i projekty:

Innowacje w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce