dr Aleksandra Ciżmowska
acizmowska@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny - Instytut Nauk Politycznych (Bydgoszcz)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; samorząd; polityka lokalna; socjologia polityki; regionalna polityka społeczna