dr Alicja Curanović
a.curanovic@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, kwestie wyznaniowe na obszarze poradzieckim i w regionie Bałkanów, problemy tożsamości międzynarodowej, czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych; stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowej