dr Andżelika Mirska
amirska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

system polityczny Niemiec; administracja publiczna; ustroje administracyjne miast stołecznych Europy; studia niemcoznawcze; współczesne ustroje polityczne