dr Anna Czyż
anna.czyz@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej; samorząd terytorialny; Grupa Wyszehradzka; zagadnienia związane z funkcjonowaniem obszaru poradzieckiego