dr Anna Jagiełło-Szostak
anna.jagiello-szostak@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Bałkany

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; polityka wewnętrzna i zagraniczna państw bałkańskich; teoria narodu i nacjonalizmu; bałkanistyka