dr Anna Kalinowska-Żeleźnik
a.zeleznik@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Gdańsk)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

marketing polityczny