dr Anna Kołomycew
anna.kolomycew@ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny - Instytut Nauk o Polityce (Rzeszów)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka regionalna; zarządzanie publiczne; samorząd terytorialny; współpraca sektorowa na poziomie lokalnym i regionalnym; zaangażowanie społeczne i partycypacja