dr hab. Anna Pacześniak
anna.paczesniak@uwr.edu.pl ; anna_paczesniak@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

europeizacja partii politycznych w Polsce i innych państwach UE, sektor publiczny w Europie


Granty i projekty:
2010 - stypendium rządu francuskiego na realizację projektu badawczego w Science Po Lille „Européanisation des partis politiques – méthodes d’étude”
2010-2013 kierownik grantu MNiSW "Europeizacja polskich partii politycznych"
2016 - Scholarship for Excellence Wallonia-Brussels International na realizację projektu badawczego w Wolnym Uniwersytecie w Brukseli „La Belgique dans l'Union européenne – évolution de la doctrine d'intégration et de la politique européenne”
2016-2020 kierownik grantu NCN "Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych"
2018-2021 kierownik grantu NCN "Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych"