dr Anna Wróbel
awrobel@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowy handel usługami; proces liberalizacji międzynarodowych obrotów gospodarczych, w szczególności liberalizacja międzynarodowego handlu usługami; bezpieczeństwo żywnościowe, międzynarodowy handel surowcami rolno-spożywczymi, regionalna integracja gospodarcza, ekonomiczny wymiar procesów globalizacji; zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się