dr Anna Zagórska
cyran.a@wp.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

partie parlamentarne w Polsce wobec integracji europejskiej