dr Barbara Curyło
bcurylo@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Opole)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Unia Europejska

Tematyka badań:

UE; rozszerzenie UE; Europa Środkowa