dr Beata Górka-Winter
beatajgwinter@gmail.com TT: https://twitter.com/BeataGWinter

Uniwersytet Warszawski
- Centrum Europejskie (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Ameryka Północna; Europa Środkowa i Wschodnia; Unia Europejska

Tematyka badań:

reformy sektora bezpieczeństwa, europejska strategia bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa Polski; adaptacja NATO, nowe technologie w bezpieczeństwie


Granty i projekty:

1. „Security Sector Reform – Centre of Excellence in Southern Caucasus”, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF)

2. Goodgov, autor propozycji grantowej "Work Package Security", Polish-Norwegian Research Grants, NCBiR

3. Think Visegrad – V4 Think Tank Platform - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF)

4. Security Sector Reform in EaP countries: Closer to Europe - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF)

5. „What could be the elements of possible joint V4 proposals for EU Global Strategy on Foreign and Security Policy?” - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF)

6. Poland-U.S. Crisis Planning Seminar - grant CSBA

7. NATO Advanced Research Workshop “Lessons learned of small countries from committing troops to operations abroad” - NATO SPSS

8. Symulator stabilizacji państwa pokonfliktowego - Fundusz Innowacji Dydaktycznych

9. EU LISTCO - Horyzont 2020

10. Assessment of EU-NATO cooperation (and the 42+X points) with a view of providing future frameworks for V4 defence policies - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF)--