dr Beata Górowska
b.gorowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Polska

Tematyka badań:

stosunki wyznaniowe w Polsce; stosunki wyznaniowe i systemy polityczne państw postkomunistycznych