dr Beata Słobodzian
polbsl@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Gdańsk)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

metodologia badań; polityka społeczna; przemiany samorządowe