dr Bożena Bankowicz
bozena.bankowicz@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne; ruchy społeczne i polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

współczesne doktryny polityczne; współczesna historia polityczna, ruchy i idee polityczne oraz zagadnienia związane z relacjami religia - polityka