dr Bożena Pietrzko
bozena.pietrzko@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

teoria polityki i systemów politycznych