dr Bożena Zasępa
bozena.zasepa@us.edu.pl ; mzasepa@o2.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: polityka rodzinna; zabezpieczenie społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

demografia; polityka rodzinna i zabezpieczenie społeczne


Granty i projekty:

2010 - Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, projekt zrealizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności” (członek zespołu wykonawczego).

2010-2011 - Aby pomagać lepiej – diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, projekt badawczego realizowany przez Bank Żywności w Częstochowie, Fundację Chrześcijańską „Adullam” oraz Zarząd Rejonowy PCK w Częstochowie w ramach PO Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej (czonek zespołu wykonawczego)