dr Bogusława Podsiadło
boguslawa.podsiadlo@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Polska; Europa Zachodnia

Tematyka badań:

problematyka niemiecka i europejska (zwłaszcza w kontekście polskiej myśli politycznej); problematyka samorządowa