dr Dagmara Głuszek-Szafraniec
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne; doktryny polityczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

systemy medialne (w szczególności w Hiszpanii); analiza zawartości mediów i obrazu medialnego rzeczywistości


Granty i projekty:

Miejsce religii w sferze publicznej. Tożsamości religijne w wieloreligijnych regionach Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie wybranych regionów Polski, Ukrainy i Słowacji, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)

Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)