dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka
elseg@poczta.onet.pl ; elzbieta.sekowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

samorząd terytorialny; administracja państw; prawo konstytucyjne