prof. zw. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
elzbieta.stadtmuller@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

integracja europejska; międzynarodowe stosunki polityczne; współczesne problemy polityczne świata