dr hab. Elżbieta Szyszlak
elżbieta.szyszlak@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

polityka bezpieczeństwa; polityka etniczna; mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej; stosunki międzynarodowe; historia i kultura Romów