dr hab. prof. UW Ewa Leś
e_les@onet.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: kobiety i równouprawnienie; polityka ludnościowa; polityka rodzinna

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; nierówności społeczno-ekonomiczne w Polsce w okresie zmiany ustrojowej; procesy rekonstrukcji systemów społecznych z udziałem zrzeszeń obywatelskich w ujęciu porównawczym; polityka rodzinna i ludnościowa