dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk
wasko-owsiejczuk@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny - Instytut Historii i Nauk Politycznych (Białystok)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; terroryzm i przestępczość zorganizowana
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Północna; Bliski i Środkowy Wschód

Tematyka badań:

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA; stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; rola organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów; problematyka zwalczania terroryzmu; rola i wpływ kobiet na politykę


Granty i projekty:

 

 

Zajmuję się tematyką kobiet!